સ્વતંત્ર અનુવાદકો અથવા અનુવાદ કંપનીઓ રોકવાની જરૂર છે?

300,000 થી વધુ વ્યવસાયિક અનુવાદકો અને અનુવાદ કંપનીઓ -- અને ગ્રાહકો પાસેથી કોઈ ફી અથવા દલાલી લીધા વગર -- ProZ.com વ્યાવસાયિક અનુવાદ સેવાઓની સૌથી મોટો યાદી પ્રસ્તુત કરે છે. સ્પેનિશ, જર્મન, ઇટાલિયન, ચિની, અરબી, જાપાનીઝ અને અન્ય ભાષાઓમાં કામ કરતા સ્વતંત્ર અનુવાદકો જે કાનૂની, તબીબી, પ્રૌદ્યોગિક અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિશિષ્ટતા ધરાવે છે, તેમની જોડે સીધો સંપર્ક કરી શકો છો. ઘણા વ્યાવસાયિક અનુવાદકો અને અનુવાદ એજન્સીઓ તેમના દરો પ્રદર્શિત કરે છે અને / અથવા મફત કિંમત જણાવે છે.
ને
(અને: સ્વતંત્ર અનુવાદકો વધુ ભાષાઓમાં)

અનુવાદકની નોકરી અથવા કામ જોઈએ છે?

અનુવાદ ઉદ્યોગના અગ્રણી કાર્યસ્થળ તરીકે, ProZ.com સ્વતંત્ર કાર્યકર્તાઓ ને અનુવાદ નોકરી માટે અને અનુવાદ કાર્ય માટેનો અગ્રણી સ્રોત છે. જો તમે એક વ્યાવસાયિક અનુવાદક છો અથવા તમે અનુવાદ એજન્સી ચલાવો છો તો તમે મફત નોંધણી અને ચરિત્રાત્મક રેખાકૃતિ બનાવી શકો છો. અન્ય સ્વતંત્ર અનુવાદકો અને વ્યાવસાયિકો સાથે નેટવર્ક કરવા તથા અનુવાદ કાર્ય મેળવવા માટે તમારી તકો વધારવા એક સંપૂર્ણ સભ્ય બનો.ProZ.com તરફ એક ઝડપી નજર

KudoZ મારફતે પૂછાયેલ તાજેતરના અનુવાદ પ્રશ્નો :

અંગ્રેજી થી પર્શિઅન
અન્ય
after rounds was the absence of breakfast (જવાબો : 0)
asal
asal
ઇરાન
22 minutes ago
પોર્ચુગિઝ થી અંગ્રેજી
તબીબી (સામાન્ય)
Em ventilação espontânea confortável em air ambiente. (જવાબો : 1)
milenamaia
ઓસ્ટ્રેલીઆ
43 minutes ago
રશિયન થી અંગ્રેજી
તબીબી (સામાન્ય)
твердость конечных точек (જવાબો : 0)
Maksym Panchenko
રશિયન ફેડેરેશન
48 minutes ago
જર્મન થી ઝેક
યંત્રશાસ્ત્ર / યા...
Ausschubhalter (જવાબો : 1)
Edita Pacovska
Edita Pacovska
શેક રિપબ્લીક
57 minutes ago
અંગ્રેજી થી રશિયન
તબીબી (સામાન્ય)
wadding type walking (જવાબો : 0) 57 minutes ago
3,548,829 પૂછવામાં આવેલ અનુવાદ પ્રશ્નો

જાહેર કરેલ તાજેતરના અનુવાદ કામ :

ફ્રેન્ચ થી અંગ્રેજી
જર્મન થી અંગ્રેજી
સ્પેનીશ થી અંગ્રેજી
ઇટાલિયન થી અંગ્રેજી
Huge MTPE project: GER-ENG, FRE-ENG, SPA-ENG, ITA-ENG  21 minutes ago
અંગ્રેજી થી જપાનિઝ
જપાનિઝ થી અંગ્રેજી
Interpreter on business meeting on premise July 27th 13:30 @Tokyo  1 hour ago
અંગ્રેજી થી ઇન્ડોનેશિયન
ઇન્ડોનેશિયન
Indonesian voice over project, female  1 hour ago
English to Vietnamese
Trados Studio, Xbench, Music Instrument, Digital Piano  2 hours ago
Somali to English
52 minute video for subtitle transltion/timing  4 hours ago

તાજેતરની ફોરમ ચર્ચાઓ :

ProZ.com directory »Why don't I show up in a directory search? (જવાબો : 5)
Allyson Larimer
Allyson Larimer
યૂનાઇટેડ સ્ટેટસ્
4 hours ago
SDL Trados support »SDL Trados Studio 2017 SR1 is live (જવાબો : 1)
11 hours ago
SDL Trados support »Studio 2017 SR1 Yay! (જવાબો : 9)
Wojciech_
પોલેન્ડ
7 hours ago
Turkish »Noter yeminli tercüman tutanağının İngilizcesi (જવાબો : 2)
Aydin Sanli
Aydin Sanli
તર્કી
9 hours ago
MemoQ support »Importing a handoff package (જવાબો : 1)
Ann Krol
Ann Krol
સ્પેન
13 hours ago

આગામી ProZ.com ઘટનાઓ (ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન):

પાવવાવ : Adelaide, ઓસ્ટ્રેલીઆ1 નોંધણીઓJul 29
પાવવાવ : Palma de Ma..., સ્પેન6 નોંધણીઓAug 5
પાવવાવ : Cardiff, યૂનાઇટેડ કિંગ્ડમ17 નોંધણીઓAug 5
પાવવાવ : Istanbul, તર્કી7 નોંધણીઓAug 13
પાવવાવ : Galway, આયર્લેન્ડ5 નોંધણીઓAug 15All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો