સ્વતંત્ર અનુવાદકો અથવા અનુવાદ કંપનીઓ રોકવાની જરૂર છે?

300,000 થી વધુ વ્યવસાયિક અનુવાદકો અને અનુવાદ કંપનીઓ -- અને ગ્રાહકો પાસેથી કોઈ ફી અથવા દલાલી લીધા વગર -- ProZ.com વ્યાવસાયિક અનુવાદ સેવાઓની સૌથી મોટો યાદી પ્રસ્તુત કરે છે. સ્પેનિશ, જર્મન, ઇટાલિયન, ચિની, અરબી, જાપાનીઝ અને અન્ય ભાષાઓમાં કામ કરતા સ્વતંત્ર અનુવાદકો જે કાનૂની, તબીબી, પ્રૌદ્યોગિક અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિશિષ્ટતા ધરાવે છે, તેમની જોડે સીધો સંપર્ક કરી શકો છો. ઘણા વ્યાવસાયિક અનુવાદકો અને અનુવાદ એજન્સીઓ તેમના દરો પ્રદર્શિત કરે છે અને / અથવા મફત કિંમત જણાવે છે.
ને
(અને: સ્વતંત્ર અનુવાદકો વધુ ભાષાઓમાં)

અનુવાદકની નોકરી અથવા કામ જોઈએ છે?

અનુવાદ ઉદ્યોગના અગ્રણી કાર્યસ્થળ તરીકે, ProZ.com સ્વતંત્ર કાર્યકર્તાઓ ને અનુવાદ નોકરી માટે અને અનુવાદ કાર્ય માટેનો અગ્રણી સ્રોત છે. જો તમે એક વ્યાવસાયિક અનુવાદક છો અથવા તમે અનુવાદ એજન્સી ચલાવો છો તો તમે મફત નોંધણી અને ચરિત્રાત્મક રેખાકૃતિ બનાવી શકો છો. અન્ય સ્વતંત્ર અનુવાદકો અને વ્યાવસાયિકો સાથે નેટવર્ક કરવા તથા અનુવાદ કાર્ય મેળવવા માટે તમારી તકો વધારવા એક સંપૂર્ણ સભ્ય બનો.ProZ.com તરફ એક ઝડપી નજર

KudoZ મારફતે પૂછાયેલ તાજેતરના અનુવાદ પ્રશ્નો :

સ્પેનીશ થી અંગ્રેજી
ઇતિહાસ
galerna (જવાબો : 0) 5 minutes ago
યુક્રેનિયન થી અંગ્રેજી
પેટ્રોલીયમ ઇજનેરી...
БПППіГ (જવાબો : 0) 10 minutes ago
અંગ્રેજી થી ઝેક
આઇ. ટી. (ઇન્ફોર્મ...
P2P license true-up with vendor (જવાબો : 0)
Monika OKeefe
Monika OKeefe
યૂનાઇટેડ સ્ટેટસ્
11 minutes ago
પોર્ચુગિઝ થી અંગ્રેજી
કાયદો (સામાન્ય)
Levantamento e baixa (જવાબો : 1) 29 minutes ago
અંગ્રેજી થી પોલિશ
યંત્રશાસ્ત્ર / યા...
soft joint (જવાબો : 0) 43 minutes ago
3,555,031 પૂછવામાં આવેલ અનુવાદ પ્રશ્નો

જાહેર કરેલ તાજેતરના અનુવાદ કામ :

English to Slovak
Slovak Language Reviewer (Editor/Proofreader) - On-call based job 12 minutes ago
English to Vietnamese
Vietnamese Language Reviewer (Editor/Proofreader) - On-call based job 15 minutes ago
English to Dutch
Urgent task / English > Dutch / Marketing 2170 words 57 minutes ago
અંગ્રેજી થી ચાઇનિઝ
ચાઇનિઝ થી અંગ્રેજી
Looking for ATA-certified, high-quality translators 57 minutes ago
આઇરીશ થી અંગ્રેજી
અંગ્રેજી થી આઇરીશ
Irish to/from English Translators 2 hours ago

તાજેતરની ફોરમ ચર્ચાઓ :

Spanish »Traductores independientes en Chile y el sistema tributario (જવાબો : 0)
Caro Elizabeth
ચીલી
34 minutes ago
Honors / Citations »Let me be the first to congratuale Sheila Wilson (જવાબો : 3)
Gerard de Noord
Gerard de Noord
ફ્રાંસ
1 hour ago
Proofreading / Editing / Reviewing »Applying TM discounts to revision work (જવાબો : 1)
Adrian Grant
Adrian Grant
યૂનાઇટેડ કિંગ્ડમ
2 hours ago
MemoQ support »Se me han "destraducido" segmentos al pasar el QA (જવાબો : 0)
Natalia Pedrosa
Natalia Pedrosa
સ્પેન
4 hours ago
SDL Trados support »Trados 2017 Quickinsert feature (જવાબો : 1)
Lucia Messuti
ઇટલી
7 hours ago

આગામી ProZ.com ઘટનાઓ (ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન):

પાવવાવ : Montelimar, ફ્રાંસ5 નોંધણીઓAug 27
પાવવાવ : Sligo, આયર્લેન્ડ3 નોંધણીઓAug 30
પાવવાવ : Jundiaí, બ્રાઝીલ8 નોંધણીઓSep 2
પાવવાવ : Hamburg, જર્મની6 નોંધણીઓSep 2
પાવવાવ : Århus, ડેન્માર્ક26 નોંધણીઓSep 9All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search