ProZ.com અનુવાદ સેવાની વિશ્વવ્યાપી નિર્દેશિકા
 The translation workplace
Ideas

Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Country
Close
Languages offered/supported
Close
Services/Products Offered
Close
Industries / markets / subject areas
Close
Company size
Close
Job / document types
Close
Supported file types
Close
Standards registry
Close
Standards / certifications
Close
Process / workflow description
Close
Quality process
Close
Keywords

Tomas Hutters


Translation + localization Scandinavia

Job / document types: Articles, Books, Brochures, Catalogs, Corporate letters, E-Learning Courses, Hardware, Help files, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Presentations, Software, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Consumer products, Engineering, Software, Energy.
Languages offered/supported: ડેનીશ, જર્મન, અંગ્રેજી, ફિન્નિશ, નોર્વેજીયન, સ્વિડીશ. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Content development, Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Software design, Tools/Technology systems, Translation.
Contact: Tomas Hutters
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 10)

FolioTS


The Language People

logo
FolioTS specializes in Translating Indian and Asian Languages along with some African and European languages. We Offer Multilingual DTP for all...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Government, Healthcare, Information technology, Manufacturing/Industrial, Advertising (marketing), Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: સર્બિયન, બોસ્નિયન, ક્રોએશિયન, દારી, ફારસી, આફ્રીકાન્સ, આલ્બેનિઅન, અમ્હેરિક, અરેબિક, આર્મેનિઅન, આસામિઝ, અઝરબૈજાની, બાલિનેઝ, બાસ્ક, બેલારુસિઅન, બેંગાલી, ટિબેટન, બલ્ગેરિયન, બર્મિઝ, કેટલાન, ઝેક, ચાઇનિઝ, ડેનીશ, જર્મન, ડચ, ગ્રીક, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, એસ્ટોનિઅન, પર્શિઅન, ફિન્નિશ, ફ્રેન્ચ, આઇરીશ, જ્યોર્જીઅન, ગુજરાતી, હિબ્રુ, હિન્દી, હંગેરીયન, આઇસલેન્ડીક, ઇન્ડોનેશિયન, ઇટાલિયન, જવાનિઝ, જપાનિઝ, કન્નડા (કાનરીઝ), કશ્મીરી, કાજાખ, ખ્મેર, કિન્યરવન્ડા, કિરઘિઝ, કોંકણી, કોરિયન, કુર્દિશ, લટ્વિયન, લિથ્યુએનિયન, મલયાલમ, મરાઠી, મલે, માલ્ટિઝ, મણીપુરી, મોંગોલિયન, નેપાલી, નોર્વેજીયન (બોકમલ), નોર્વેજીયન, પંજાબી, પોલિશ, પોર્ચુગિઝ, પુશ્તો, રોમેનિયન, રશિયન, સંસ્કૃત, સર્બો-ક્રોટ, સિંહલિઝ, સ્લોવેક, સ્લોવેનિયન, સોમાલી, સેસોથો (એસ. સોથો), સ્વિડીશ, સ્વાહિલી, સીલ્હેટી, તામિલ, તેલુગુ, ટાજીક, ટાગાલોગ, થાઇ, ટીગ્રીન્યા, ટર્કિશ, યુક્રેનિયન, ઉર્દુ, ઉઝબેક, વિએટનામિઝ, યીડ્ડીશ, ઝુલુ. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Localization, Project Management, Proofreading, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: FolioTS - 91-413-4210456
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 59)

morseglobal


Global Language Translations

Global language translations company specialising in legal, medical, technical and market research...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flash files, Flyers, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Tourism, Electronics, Energy, Finance / Banking / Accounting, Healthcare, Information technology, Insurance, Machine tools, Oil, Pharmaceutical, Real estate, Software (games).
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Localization, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: morseglobal

BERLUKAS Communications Inc.


We know what you mean.

logo
Agency founded in 2003 and specializing in electricity/electronics, energy, industrial systems, engineering and related documents (contracts, drawings, instruction manuals, engineering reports, etc.). Personalized, high quality services dedicated to large corporations...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Catalogs, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Electronics, Energy, Engineering, Manufacturing/Industrial, Advertising (marketing), Architecture, Automotive, Business products, Chemical, Construction, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Information technology, Law/Legal, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Safety, Security, Software, Software (educational), Telecommunications, Training/Education.
Languages offered/supported: ચાઇનિઝ, ડેનીશ, જર્મન, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન, લાઓ, નોર્વેજીયન, પોલિશ, પોર્ચુગિઝ, રશિયન, સ્વિડીશ, થાઇ. 10-24 languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Localization, Proofreading, Technical writing, Tools/Technology systems, Translation.
Contact: Bernard Arsenault - +1 (514) 448 1373 Online quoting is available at: http://www.berlukas.com/quotes.php

Multilingual Hub


For all your language solutions

logo
Multilingual Hub is a language solutions company dedicated to producing high quality translation, interpreting and proofreading...
Job / document types: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Marketing, Newsletters, Presentations, Scientific , Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Business products, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Tourism, Advertising (marketing), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Oil, Pharmaceutical, Real estate, Safety, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Training/Education.
Languages offered/supported: ક્રોએશિયન, ફ્લેમિશ, આફ્રીકાન્સ, અરેબિક, બલ્ગેરિયન, કેટલાન, ઝેક, ચાઇનિઝ, વેલ્સ, ડેનીશ, જર્મન, ડચ, ગ્રીક, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, એસ્ટોનિઅન, ફિન્નિશ, ફ્રેન્ચ, હંગેરીયન, ઇટાલિયન, જપાનિઝ, લટ્વિયન, લિથ્યુએનિયન, મેસેડોનિયન, માલ્ટિઝ, નોર્વેજીયન, પોલિશ, પોર્ચુગિઝ, રોમેનિયન, રશિયન, સ્લોવેક, સ્લોવેનિયન, સ્વિડીશ, ટર્કિશ, યુક્રેનિયન. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Services/Products Offered: Clinical Trials, Document translation, Editing, Interpreting, Localization, Proofreading, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation.
Contact: MultilingualHub - +44 7781 192939
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 1)

Littera Sr Translation Agency


Serbian translation company

logo
Littera SR Translation Agency is one of the leading Serbian translation companies specializing in 5 languages of the Balkans region:

Serbian, Croatian, Bosnian, Macedonian and Montenegrin

Our experienced team of native speakers has translated over 5 million words in 2015 alone, using the latest...
Job / document types: Contracts and agreements, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Financial statements, Hardware, Help files, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Electronics, Information technology, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Automotive, Finance / Banking / Accounting, Internet/E-commerce, Management, Manufacturing/Industrial, Pharmaceutical, Software, Software (games), Software (multimedia), Telecommunications.
Languages offered/supported: સર્બિયન, બોસ્નિયન, ક્રોએશિયન, જર્મન, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન, મેસેડોનિયન, સર્બો-ક્રોટ, સ્લોવેનિયન. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Translation.
Contact: Littera Sr
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 9)

Technical English Service, ltd.


Japanese/English technical translation

logo
With forty years of experience, Technical English Service provides customers with excellent English-to-Japanese translation services in the following areas:
Documents concerning automotive industory, including vehicle regulations, instruction manuals and service manuals;
Manuals for machinery and...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Corporate letters, Illustrations, Letters/Emails, Manuals, Manuals (technical), Scientific , Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Environmental, Environmental Engineering, Government, Information technology, Internet/E-commerce, Manufacturing/Industrial, Metallurgy/casting, Oil, Training/Education.
Languages offered/supported: અંગ્રેજી, જપાનિઝ. 2-4 languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Proofreading, Technical writing, Translation.
Contact: Susumu
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 11)

LingoNova Consulting Services


ProZ Local Sale Rep. (China, HK, Taiwan)

logo
LingoNova is a professional translation and localization service provider in China. We have highly-trained teams composed of veteran project managers and experienced translators with solid backgrounds in various disciplines. We offer internationalization (i18n) and localization (l10n) services to...
Job / document types: Flash files, Hardware, Help files, Legal documents, Manuals (technical), Medical records/documents, Patents, Software, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Electronics, Information technology, Software, Telecommunications, Advertising (marketing), Chemical, Engineering, Insurance, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Software (games).
Languages offered/supported: ચાઇનિઝ, ઇન્ડોનેશિયન, જપાનિઝ, ખ્મેર, કોરિયન, લાઓ, મલે, ટાગાલોગ, થાઇ, વિએટનામિઝ. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Proofreading, Technical writing, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: LingoNova - +86 (27) 8765 3218 Online quoting is available at: http://www.lingonova.com/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 21)

dstoquart


25 years in translation & localisation

logo
When Stoquart s.a. founder Dimitri Stoquart launched his freelance career in 1986, little did he know that his efforts would culminate in the Stoquart we know today—an SME with global reach led by a growing team of professionals, native linguists all.

Since then, the Stoquart name has become...
Job / document types: Medical records/documents, Scientific , Software, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Engineering, Finance / Banking / Accounting, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Software (multimedia).
Languages offered/supported: જર્મન, ડચ, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, ફ્રેન્ચ. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Editing, Localization, Proofreading, Translation.
Contact: dstoquart
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 11)

Amancay Traduzioni


Translations in 35 languages

logo
Amancay Traducciones has been active in the translation business since 2003, and in 2007 acquired accreditation from the Association of Translation Agencies (ATC) in Great Britain: we are the only translating agency in Latin America registered with ATC.

Our company provides translation services in...
Job / document types: Articles, Brochures, Business cards, Catalogs, E-Learning Courses, Hardware, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Presentations, Software, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Construction, Electronics, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Software, Consumer products, Engineering, Healthcare, Information technology, Internet/E-commerce.
Languages offered/supported: સર્બિયન, બોસ્નિયન, ક્રોએશિયન, અરેબિક, બલ્ગેરિયન, ઝેક, ડેનીશ, જર્મન, ડચ, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, એસ્ટોનિઅન, ફિન્નિશ, ફ્રેન્ચ, હંગેરીયન, ઇટાલિયન, જપાનિઝ, કોરિયન, લટ્વિયન, લિથ્યુએનિયન, નોર્વેજીયન, પોલિશ, રશિયન, સ્લોવેક, સ્લોવેનિયન, સ્વિડીશ, ટર્કિશ, વિએટનામિઝ, સોર્બિયન. 25-49 languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Consulting, Document translation, Engineering, Internationalization, Local guides, Localization, Multimedia localization, Proofreading, Technical writing, Translation.
Contact: Massimo Manzini - +541132212854
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 4)

KennisTranslations


Translations with a face

logo
The origins of KennisTranslations lie in the company 100 Folhas - Produções Culturais e Consultoria, which was founded in the year 2000 by two sisters, Anna and Luisa Yokochi. In 2009, after almost a decade of providing translation services of recognised quality, Ana and Luisa began to expand and...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Film scripts, Financial statements, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Architecture, Art/literary, Information technology, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: ફ્લેમિશ, બલ્ગેરિયન, કેટલાન, ઝેક, ચાઇનિઝ, ડેનીશ, જર્મન, ડચ, ગ્રીક, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, ફ્રેન્ચ, આઇરીશ, હંગેરીયન, ઇટાલિયન, જપાનિઝ, બહુવિધભાષાઓ, ક્રીક, નોર્સ, નોર્વેજીયન, પોલિશ, પોર્ચુગિઝ, રોમાની, રોમેનિયન, રશિયન, સ્વિડીશ, યુક્રેનિયન. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Services/Products Offered: Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, QA Testing, Subtitling, Translation.
Contact: Lein Zoeten - +31 208 081 324

UnaLingua Sprachen & Technologie GmbH


Technik ist unsere Sprache

logo
UnaLingua - Sprachdienstleistung nach Maß.
Wir geben Ihnen unser Wort. In jeder Sprache....
Job / document types: Animation, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Engineering, Information technology, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Translation.
Contact: UnaLingua GmbH - +49 (7146) 889507
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 10)

Haznac Translation Services Ltd.


The cultural touch you need

logo
Haznac Translation Services Ltd. provides 24/7 linguistic solutions to its clients worldwide. We operate in Ontario, Canada, and our sister company Haznac Tercüme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. operates in Turkey.

We mostly handle text that require high levels of creativity such as Games Localization...
Job / document types: Articles, Audio, Books, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Engineering, Information technology, Marketing/Communications, Software (games), Advertising (media), Aerospace, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Finance / Banking / Accounting, Government, Healthcare, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Software, Software (educational), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: જર્મન, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન, રશિયન, ટર્કિશ, યુક્રેનિયન. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Cenk Haznacı
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 5)

Stefan Budrich


Multilingual project management

logo
Job / document types: Economic/Trade materials, Medical records/documents, Software.
Industries / markets / subject areas: Compliance, Construction, Engineering, Finance / Banking / Accounting, Management, Aerospace, Defense, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications.
Languages offered/supported: જર્મન, અંગ્રેજી. 2-4 languages supported.
Services/Products Offered: Editing, Proofreading, Translation.
Contact: Stefan Budrich
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 52)

Fast translations and Multilanguage Solutions PVT LTD


Expertise in a variety of Domains

logo
We are here to provide quality which clients waits for . We give reasonable quotes for jobs which is an important and unique factor which we...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: સર્બિયન, બોસ્નિયન, બ્રહુઇ, ચિન, ચામ, ક્રોએશિયન, ડીડા, ડમારા, દારી, દીઆક, ફ્લેમિશ, ફારસી, ફુલાને, ફોર્મોસેન, હાએશ્યન-ક્રિઓલ, મોંગ, ઇ.-કિરિબતી, કુક આયલેન્ડ માઓરી, કદાઝન, ક્લીંગોન, કાયાહ, એમબુન્દુ, મેઓ, મીઆઓ, મોર્ડવિનિઅન, મ્યોન્ગ, નાઇજીરીયન, ઓવામ્બો, Simple English, હાવભાવ અને ઇશારાની ભાષા, સીસ્વાતી (સ્વાઝી), સોમ્બા, તમાંગ, તુવેલુઅન, વલેન્સીઆ, યી, ઉલિથીયન, વોલેઐયન, અફાર, અબખાઝીયન, અચાઇનીઝ, એકોલી, એડન્ગમે, આફ્રો-એશિએટીક (અન્ય), આફ્રીહિલી, આફ્રીકાન્સ, અકન, અકાડીયન, આલ્બેનિઅન, એલ્યુટ, અલ્ગોનક્વીઅનલેન્ગ્વેજીઝ, અમ્હેરિક, અંગ્રેજી જુની (સી.એ.450-1100), અપાચીલેન્ગ્વેજીઝ, અરેબિક, આરામૈક, આર્મેનિઅન, અરૌકાનિઅન, એરાપેહો, કૃત્રિમ (અન્ય), અરાવક, આસામિઝ, અસ્તુરિઅન, આથાપાસ્કનલેન્ગ્વેજીઝ, એવરિક, અવેસ્તાન, અવધિ, આયમેરા, અઝરબૈજાની, બાંડા, બામીલેકલેન્ગ્વેજીઝ, બાસ્કિર, બલુચી, બમ્બારા, બાલિનેઝ, બાસ્ક, બાસા, બોલ્ટિક(અન્ય), બેજા, બેલારુસિઅન, બેમ્બા, બેંગાલી, બર્બર (અન્ય), ભોજપુરી (& થારુ), બિહારી, બિકોલ, બીની, બિસ્લામા, સિક્સીકા, બન્ટુ(અન્ય), ટિબેટન, બ્રાજ, બ્રેટન, બુરિયટ, બુગિનિઝ, બલ્ગેરિયન, બર્મિઝ, કેડો, મધ્ય અમેરિકન ભારતીય (અન્ય), કેરીબ, કેટલાન, કૌકેશિયન (અન્ય), સેબુઆનો (બિસાયન), સેલ્ટિક (અન્ય), ઝેક, ચેમોરો, ચિબચા, ચેચેન, છગતાઇ, ચાઇનિઝ, ચકેઝ, મારી, શિનુકજાર્ગન, ચક્તો, ચેરકે, ચર્ચ સ્લેવોનિક, ચુવશ, શિએન, કોપ્ટિક, કોર્નિશ, કોર્સિકન, ક્રીઓલ્સ & પિજીન્સ (અંગ્રેજી-મૂળની અન્ય), ક્રીઓલ્સ & પિજીન્સ (ફ્રેન્ચ-મૂળની અન્ય), ક્રીઓલ્સ & પિજીન્સ (પોર્ટુગિઝ-મૂળની અન્ય), ક્રી, ક્રીઓલ્સ & પિજીન્સ (અન્ય), Kashubian, કુશીટિક(અન્ય), વેલ્સ, ડાકોટા, ડેનીશ, ડેલવેર, જર્મન, ડિંકા, ડિવેહી, ડોગ્રી, દ્રવિડિયન(અન્ય), ડ્યુઆલા, ડચ મધ્ય (સી.એ.1050-1350), ડચ, ડ્યુલા, જોન્ગખા, એફિક, ઇજીપ્શિઅન(પ્રાચીન), એકાજુક, ગ્રીક, ઇલમાઇટ, અંગ્રેજી, અંગ્રેજી મધ્ય (સી.એ.1100-1500), એસ્પરન્ટો, એસ્કિમો(અન્ય), સ્પેનીશ, એસ્ટોનિઅન, એવે, એવોન્ડો, ફેન્ગ, ફારોઇઝ, પર્શિઅન, ફેન્ટ (ફેન્ટે), ફિજીઅન, ફિન્નિશ, ફિન્નો-ઉગ્રીઅન(અન્ય), ફેનાગેલો, ફોન, ફ્રેન્ચ, ફ્રેન્ચ મધ્ય (સી.એ.1400-1600), ફ્રેન્ચ જુની (842-સી.એ.1400), ફ્રીસીઅન, ફુલાહ, ફ્રીઉલીઅન, ગા, ગાએલિક, આઇરીશ, ગાયો, જર્મેનિક (અન્ય), જ્યોર્જીઅન, ગીઝ, જીલ્બર્ટિઝ, Scottish Gaelic, ગલીશિઅન, જર્મન મધ્ય ઉચ્ચ (સી.એ.1050-1500), જર્મન જુની ઉચ્ચ (સી.એ.750-1050), ગોન્ડી, ગોથિક, ગ્રેબો, ગ્રીક (પ્રાચીન), ગ્વારાની, ગુજરાતી, હૈડા, હૌસા, હવાઇયન, પ્રાચીન હિબ્રુ, હિબ્રુ, હેરેરો, હિલિગેનોન, હિમાચલી, હિન્દી, હિરિમોટુ, હંગેરીયન, હુપા, ઇબાન, ઇગ્બો, આઇસલેન્ડીક, Kalabari, ઇજો, ઇનુક્ટિટુટ, ઇન્ટરલિંગ, ઇલોકો, ઇન્ટરલિંગ્વા, ઇન્ડીક (અન્ય), ઇન્ડોનેશિયન, ઇન્ડો-યુરોપિયન (અન્ય), Ingush, ઇનુપિઆક, ઇરાનિયન (અન્ય), ઇરોક્વીયન ભાષાઓ, ઇટાલિયન, જવાનિઝ, જપાનિઝ, જુડયો-પર્શિયન, જુડયો-અરેબિક, કારા-કલ્પક, કબીલ, કચીન, ગ્રીનલેન્ડીક, કામ્બા, કન્નડા (કાનરીઝ), કરેન, કશ્મીરી, કનુરી, કવી, કાજાખ, Q'eqchi' / Kekchi, ખાસી, કોઇસાન (અન્ય), ખ્મેર, ખોટનિઝ, કિકુયુ, કિન્યરવન્ડા, કિરઘિઝ, કોંકણી, કોમી, કોંગો, કોરિયન, Kosraean, પેલ્લ, ક્રુ, કુરુખ, ક્વાન્યામા, કુમિક, કુર્દિશ, કુસૈ, કૂટેનઇ, લડીનો, લાહન્ડા, લંબા, લાઓ, લેટિન, લટ્વિયન, લેઝઘીયન, લિન્ગાલા, લિથ્યુએનિયન, મોંગો, Loma, લોઝી, લેટ્ઝેબર્ગેશ, લુબા-કટંગા, ગંડ, લુઇસેનો, લુન્ડા, લ્યુઓ (કેન્યા,ટાન્ઝાનિયા), Lushai (Mizo), મેસેડોનિયન, મડુરિઝ, મગહી, માર્શલ, મૈથીલી, મકસર, મલયાલમ, મંડીંગો, માઓરી, ઓસ્ટ્રોનેશિયન (અન્ય), મરાઠી, મસૈ, મંક્સ, મલે, મેન્ડ, આઇરીશ મધ્ય (900-1200), મિકમેક, મિનંગકબાઉ, મોન-ખ્મેર (અન્ય), Mixteco, મેલગેસી, માલ્ટિઝ, મણીપુરી, મનોબોલેન્ગ્વેજીઝ, મોહોક, મોલ્ડેવિયન, મોંગોલિયન, મોસ્સી, બહુવિધભાષાઓ, મુંડલેન્ગ્વેજીઝ, ક્રીક, મારવારી, માયનલેન્ગ્વેજીઝ, અઝટેક, ઉત્તરઅમેરિકનભારતીય (અન્ય), નાઉરૂ, નવજો, ડેબેલ દક્ષિણ, ડેબેલ ઉત્તર, ડોન્ગો, નેપાલી, નેવારી, નાઇજેર-કોર્ડોફેનિઅન (અન્ય), નિઊએન, નોર્વેજીયન (નાયનોર્સ્ક), નોર્વેજીયન (બોકમલ), નોર્સ, નોર્વેજીયન, સોથોનોર્ધર્ન, નુબીયનલેન્ગ્વેજીઝ, ન્યાન્જા, ન્યામવેઝી, ન્યાનકોલ, ન્યોરો, ઝીમા, લાંગડુ'ઓક, ઓજીબ્વ, ઓરિયા, ઓરોમો, ઓસાજ, ઓસ્સેટીક, ઓટ્ટોમન, ઓટોમિયનલેન્ગ્વેજીઝ, પપ્યુઅન-ઓસ્ટ્રેલિયન (અન્ય), પાન્ગસિનન, પહલવી, પમ્પંગ, પંજાબી, પાપિઆમેન્ટો, પલાઉઅન, પર્શિયનજુની (સી.એ.600-400 બી.સી.), ફોએનિશિયન, પાલી, પોલિશ, પોહનપીઅન, પોર્ચુગિઝ, પ્રાક્રિતલેન્ગ્વેજીઝ, પ્રોવાન્સલજુની (થી 1500), પુશ્તો, K'iche', ક્વેચુઆ, રાજસ્થાની, રેરોટોંગન, રોમાન્સ (અન્ય), રિટો-રોમ (રોમાન્શ), રોમાની, રોમેનિયન, રૂંન્ડી, રશિયન, સેન્ડવે, સેંગો, યકુટ, સાઉથઅમેરિકનભારતીય (અન્ય), સલીશનલેન્ગ્વેજીઝ, સમરીટનઅર્માઇક, સંસ્કૃત, Sicilian, સ્કોટ્સ, સર્બો-ક્રોટ, સેલ્કપ, સેમિટિક (અન્ય), આઇરીશ જુની (થી 900), શાન, સિડામો, સિંહલિઝ, સૂઅનલેન્ગ્વેજીઝ, સીનો-તિબેટન, સ્લેવિક (અન્ય), સ્લોવેક, સ્લોવેનિયન, સામીલેન્ગ્વેજીઝ, સામોઅન, શોના, સિંધી, સોગ્ડીયન, સોમાલી, સોંઘાઇ, સેસોથો (એસ. સોથો), સાર્ડિનિયન, Montenegrin, સેરેર, નિલો-સહારન (અન્ય), સિસ્વંટ, સુકુમા, સુન્ડનિઝ, સુસુ, સુમેરિયન, સ્વિડીશ, સ્વાહિલી, સીલ્હેટી, સીરીયેક, ટહિટિયન, તામિલ, ટાટર, તેલુગુ, ટીમ્ને, ટેરેનો, ટેટમ, ટાજીક, ટાગાલોગ, થાઇ, ટિગ્રે, ટીગ્રીન્યા, ટીવી, ટ્લીંગીટ, ટમાશેક, ટોંગા (ન્યા), ટોંગા (ટોંગાઆઇલેંડ), Tok Pisin, ટ્રક, ટ્સીમશિયન, ટ્સ્વાના, ટ્સોંગા, ટર્કમેન, ટુમ્બુકા, ટર્કિશ, એલ્ટૈક (અન્ય), ટ્વી, ટુવિનિયન, ઉગરિટિક, વીઘુર, યુક્રેનિયન, ઉમ્બુન્ડુ, ઉર્દુ, ઉઝબેક, વૈ, વેન્ડા, વિએટનામિઝ, Volapük, વોટિક, વાકશનલેન્ગ્વેજીઝ, વાલમો, વારે, વાશો, સોર્બિયન, વોલોફ, કાલ્મિક-ઓઇરટ, કોસા, Manado Malay, યાઓ, યાપિઝ, યીડ્ડીશ, Maay Maay, યોરુબા, ઝાપોટેક, ઝેનાગા, ઝુઆંગ (ચુઆંગ), ઝુલુ, ઝુની. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Ankit Kapoor

GIB consult SPRL


GIB consult SPRL

logo
Multilingual Consulting With a Vision

As we are currently living in what some business trendsetters call an "on-demand" business world, GIB consult was founded with this reality as a premise, to offer a specific, yet wide array of services tailored to each customer's needs or "demands". To achieve...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Electronics, Engineering, SAP ERP, Software, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Safety, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Consulting, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Technical writing, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Gilles Bronchart - 32 2 377-4730 Online quoting is available at: http://www.gib-consult.com/EN/contact_us.php
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 62)

Parikh Info Solutions Pvt. Ltd.


Specialized in all Indian languages

logo
"We are India based fast growing translation agency, specializing in all major Indian languages like Hindi, Gujarati, Marathi, Punjabi, Bengali, Urdu, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Assamese, Odiya and Nepali.

We have many satisfied clients from US, UK, Canada, Europe and India. Some of our...
Job / document types: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Entertainment, Information technology, Internet/E-commerce, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Architecture, Art/literary, Business products, Compliance, Energy, Engineering, Environmental, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Philosophy, Religion, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: આસામિઝ, બેંગાલી, અંગ્રેજી, ગુજરાતી, હિન્દી, કન્નડા (કાનરીઝ), મલયાલમ, મરાઠી, નેપાલી, ઓરિયા, પંજાબી, સંસ્કૃત, તામિલ, તેલુગુ, ઉર્દુ. 10-24 languages supported.
Services/Products Offered: Content development, Document translation, Editing, Graphics/3D animation, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Subtitling, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Amit Parikh
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 27)

Kraus Media s.r.o.


LET’S EXPRESS IT TOGETHER

logo
Kraus Media is a Translation and Localization Service Provider focusing on Document, Software and Multimedia Content. We utilize our experience and good practices to provide a flexible and personal approach and always deliver a value-added...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Automotive, Engineering, Financial/markets, Information technology, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: સર્બિયન, બોસ્નિયન, ક્રોએશિયન, ફ્લેમિશ, ફારસી, મોંગ, નાઇજીરીયન, Simple English, હાવભાવ અને ઇશારાની ભાષા, અબખાઝીયન, આલ્બેનિઅન, અરેબિક, આરામૈક, આર્મેનિઅન, અઝરબૈજાની, બાસ્કિર, બાલિનેઝ, બાસ્ક, બોલ્ટિક(અન્ય), બેલારુસિઅન, બેંગાલી, ટિબેટન, બ્રેટન, બુગિનિઝ, બલ્ગેરિયન, બર્મિઝ, કેડો, કેરીબ, કેટલાન, સેલ્ટિક (અન્ય), ઝેક, ચેચેન, ચાઇનિઝ, કોર્સિકન, વેલ્સ, ડેનીશ, જર્મન, ડચ, ગ્રીક, અંગ્રેજી, એસ્પરન્ટો, સ્પેનીશ, એસ્ટોનિઅન, ફારોઇઝ, પર્શિઅન, ફિજીઅન, ફિન્નિશ, ફ્રેન્ચ, ફ્રીસીઅન, ગાએલિક, આઇરીશ, જ્યોર્જીઅન, Scottish Gaelic, ગલીશિઅન, ગ્રીક (પ્રાચીન), હવાઇયન, હિબ્રુ, હિન્દી, હંગેરીયન, આઇસલેન્ડીક, ઇન્ડોનેશિયન, ઇરાનિયન (અન્ય), ઇટાલિયન, જપાનિઝ, ગ્રીનલેન્ડીક, કાજાખ, ખ્મેર, કિરઘિઝ, કોરિયન, કુર્દિશ, લાઓ, લેટિન, લટ્વિયન, લિથ્યુએનિયન, લોઝી, મેસેડોનિયન, માઓરી, મલે, મોલ્ડેવિયન, મોંગોલિયન, ક્રીક, નેપાલી, નોર્વેજીયન (નાયનોર્સ્ક), નોર્વેજીયન (બોકમલ), નોર્વેજીયન, ઓસ્સેટીક, પહલવી, પંજાબી, પાલી, પોલિશ, પોર્ચુગિઝ, પુશ્તો, રોમાની, રોમેનિયન, રૂંન્ડી, રશિયન, યકુટ, Sicilian, સ્કોટ્સ, સર્બો-ક્રોટ, સ્લોવેક, સ્લોવેનિયન, સોમાલી, સાર્ડિનિયન, Montenegrin, સ્વિડીશ, સ્વાહિલી, સીરીયેક, તામિલ, ટાટર, તેલુગુ, થાઇ, ટ્સોંગા, ટર્કમેન, ટર્કિશ, યુક્રેનિયન, ઉર્દુ, ઉઝબેક, વિએટનામિઝ, સોર્બિયન, યીડ્ડીશ. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Training, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: KrausMedia Online quoting is available at: http://www.kraus-media.com/en/index.html#price-sec
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 2)

Étymon Solutions SLL


Translation & Graphic Design

logo
Traducciones Técnicas, maquetación, diseño gráfico, redacción técnica y diseño...
Job / document types: Brochures, Catalogs, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (technical), Newsletters, Patents, Software, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Engineering, Environmental Engineering, Information technology, Machine tools, Aerospace, Agriculture, Biotechnology, Business products, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Environmental, Internet/E-commerce, Manufacturing/Industrial, Metallurgy/casting, Software, Software (educational), Software (multimedia), Telecommunications.
Languages offered/supported: જર્મન, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન, પોર્ચુગિઝ.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Project Management, Proofreading, Technical writing, Translation.
Contact: Etymon
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 26)

LanguageTop


localizing at ease...

logo
LanguageTop is a fastest growing company in the field of Localization & Globalization across the globe. We have linguists who are domain expert with years of experience that leads us in our quality deliverables. Whether you have a small business or have vast business expansion, we can help you to...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Educational records/documents, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Automotive, Biotechnology, Business products, Construction, Electronics, Entertainment, Healthcare, Hospitality, Information technology, Law/Legal, Logistics, Social sciences, Software, Training/Education.
Languages offered/supported: સર્બિયન, ચિન, દારી, ફારસી, Simple English, આફ્રીકાન્સ, અમ્હેરિક, અરેબિક, આસામિઝ, અવધિ, બેંગાલી, બિહારી, બ્રાજ, બર્મિઝ, કેટલાન, ઝેક, ચાઇનિઝ, ડેનીશ, જર્મન, ડોગ્રી, ડચ, જોન્ગખા, ગ્રીક, અંગ્રેજી, એસ્ટોનિઅન, પર્શિઅન, ફિન્નિશ, ફ્રેન્ચ, જ્યોર્જીઅન, ગુજરાતી, હિબ્રુ, હિલિગેનોન, આઇસલેન્ડીક, ઇન્ડીક (અન્ય), ઇન્ડોનેશિયન, જપાનિઝ, કન્નડા (કાનરીઝ), કરેન, કશ્મીરી, કાજાખ, ખ્મેર, લાઓ, લટ્વિયન, મોલ્ડેવિયન, મોંગોલિયન, નેપાલી, નોર્વેજીયન, ઓરિયા, પંજાબી, પાલી, પોલિશ, પોર્ચુગિઝ, પુશ્તો, રાજસ્થાની, રોમેનિયન, રશિયન, સંસ્કૃત, સિંહલિઝ, સિંધી, સ્વાહિલી, તામિલ, તેલુગુ, થાઇ, ટીગ્રીન્યા, ટર્કિશ, યુક્રેનિયન, ઉર્દુ, ઉઝબેક, કોસા, ઝુલુ. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Subtitling, Technical writing, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Languagetop
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 4)