અહીં બતાવવામાં આવેલી વ્યક્તિ આ સાઇટના મૂળભૂત વપરાશકર્તા છે.તે અથવા તેણીનો ભાષા સંબંધિત સેવાઓ માટે સીધો સંપર્ક કરી શકાય છે.


કાર્યરત ભાષાઓ:
અંગ્રેજી થી ગુજરાતી
ગુજરાતી થી હિન્દી
હિન્દી થી ગુજરાતી

jaya_os77

Indore, Madhya Pradesh, ઇન્ડિયા

માતૃભાષા: ગુજરાતી Native in ગુજરાતી
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
કોઈ પ્રતિક્રિયા ભેગી કરી નથી
ખાતાનો પ્રકાર અનિયુક્ત
ProZ.com નું ગુજરાતી માં સ્થાનીકીકરણ કરવામાં આ અનુવાદક મદદ કરી રહ્યાં છે
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
સેવાઓ Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing)
કુશળતા
આમાં પણ કામ કરે છે:
ઇન્ટરનેટ, ઇ-કોર્મસ્ભાષાશાસ્ત્ર
કાવ્ય & સાહિત્યપત્રકારિત્વ
KudoZ ગતિવિધિ (PRO) પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા: 1
શબ્દાવલીઓ Gujarati Glossary
અનુભવ અનુવાદના અનુભવના વર્ષો: 19. ProZ.com પર નોંધણી કરી: May 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
ભલામણપત્ર N/A
સભ્યપદો N/A
સોફ્ટવેર Adobe Acrobat, Helium, Idiom, LocStudio, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast
મારા વિષે
કોઇપણ વિષયવસ્તુ નિર્દેષ્ટ કરેલ નથી
સાંકેતિક શબ્દો: localization, translation, translator, gujarati, technical translation


છેલ્લા મહિનામાં આ પ્રોફાઇલને 7 મુલાકાતો મળ્યાં છે,
6 મુલાકાતીઓ ના સરવાળામાંથી


છેલ્લે અપડેટ કરેલ પ્રોફાઇલ
Aug 29, 2016


Your current localization setting

ગુજરાતી

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search