Subscribe to Arabic Track this forum

નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+
   વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
(વ્યુ)
અદ્યતન પોસ્ટ
 How to handle Title Case when translating headers/titles in marketing campaigns
0
(183)
 ترجمة أسماء الأماكن إلى العربية
1
(326)
 ارجو النصيحة
Konbaz
Jul 22
2
(403)
Konbaz
Jul 22
 من هو وكيل بروز في مصر؟
7
(994)
Konbaz
Jul 18
 السلام عليكم
1
(260)
Mendham
Jul 14
 قياس أداء المترجم
1
(361)
 هل هذا عرض عمل طبيعي/مقبول؟
6
(534)
 تحذير من محتال ترجمة
2
(464)
 كيف احصل على شهادة في الترجمة
Ruba
Apr 6
2
(492)
Ruba
Apr 7
 How do I address font issues on the client's end?
0
(410)
 Resource: Guide to reading handwritten Arabic
Thomas_DC
Mar 23
3
(497)
TargamaT
Mar 28
 ما هي أكثر المجالات أهمية في السوق؟
1
(459)
TargamaT
Mar 20
 سعر الترجمة في مصر بعد تعويم الجنيه
2
(1,031)
 مواضيع المؤتمرات التي تحتاج الترجمة الفورية
0
(461)
 إنشاء أكبر ذاكرة ترجمة عربية على الإنترنت
Waleed Mohamed
May 25, 2010
11
(6,683)
Anouar Taibi
Dec 30, 2016
 ترجمة ملف ان ديزاين
Ahmed Soliman
Nov 29, 2016
2
(612)
Abdallah Ali
Nov 30, 2016
 Publishing Venues in the Arab World
NouraAhmed
Aug 11, 2016
1
(617)
shfranke
Oct 1, 2016
 Video Subtitling Rates
TariqSh
Aug 23, 2016
1
(528)
Samer Jaatoul
Aug 23, 2016
 The origin of the word ترجمة
Mohammad Ghaffari
May 24, 2016
6
(909)
gsaboft
May 24, 2016
 تدريب ترادوس
IOMS
Oct 16, 2012
7
(6,544)
adel saad
May 24, 2016
 مؤتمر بروز الدولي لعام 2016
Abdallah Ali
May 21, 2016
0
(639)
Abdallah Ali
May 21, 2016
 Trados Arabic Forum المنتدى العربي لبرنامج ترادوس    ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8)
ahmadwadan.com
Feb 18, 2007
109
(102,291)
ahmadwadan.com
May 20, 2016
 الأرقام الرومانية في القوائم
Alaa Zeineldine
Apr 26, 2016
3
(832)
Alaa Zeineldine
Apr 27, 2016
 رفع أو نصب جمع المذكر السالم (plural forms without context)
Jad El Hachem
Apr 23, 2016
3
(835)
Jad El Hachem
Apr 24, 2016
 Working as a Islamic translator ?
Oum ayoub
Mar 10, 2016
12
(1,596)
Oum ayoub
Apr 23, 2016
 معنى مصطلح من جائزي التعريف شرعا
Ahmed Soliman
Apr 14, 2016
1
(675)
Ali Al awadi
Apr 14, 2016
 مساعدة في أسعار الترجمة للمترجم Freelance في الكويت
Remon Soliman
Apr 11, 2016
2
(844)
Remon Soliman
Apr 12, 2016
 درجة الماجستير في الترجمة
1
(796)
Remon Soliman
Apr 1, 2016
 Egyptian Translators Association Established!    ( 1, 2, 3... 4)
Ahmed Reffat
Feb 17, 2007
47
(30,994)
Remon Soliman
Apr 1, 2016
 تلف النصوص العربية عند غلق الملف
Mariam Osmann
Mar 8, 2016
2
(727)
Mariam Osmann
Mar 13, 2016
 indd does not support unicode Arabic. which font to use?
3
(901)
Ahmad Hassaballa
Mar 4, 2016
 Order of components within measurement units in RTL languages
msoutopico
Mar 1, 2016
3
(930)
Ahmad Hassaballa
Mar 3, 2016
 منصة نشر المحتوى العربي المفيد "مكانز" تدعو المترجمين ليكونوا روادًا لأعمالهم
TargamaT
Feb 17, 2016
6
(546)
TargamaT
Feb 26, 2016
 Does anyone have إعلام وراثة مترجم إلى اللغة الإنجليزية? Decree of Distribution
Taghreed Mahmoud
Jan 5, 2012
6
(4,296)
Ayman Shoeib
Jan 30, 2016
 استفسار بسيط
fedoz7
Jan 5, 2016
1
(822)
Hani Hassaan
Jan 5, 2016
 Metatexis and arabic language    ( 1... 2)
Oum ayoub
Aug 19, 2011
17
(3,997)
Milan Condak
Dec 12, 2015
 CAT Tool , where to begin ??
Steve8888
Nov 10, 2015
6
(1,381)
Oum ayoub
Dec 11, 2015
 المعجم الموسوعي لمصطلحات العلوم والتقانات
TargamaT
Sep 10, 2015
2
(1,103)
Hany Salem
Dec 7, 2015
 امتحان المترجمين التحريرين في الأمم المتحدة للغة العربية
TargamaT
Nov 21, 2015
0
(753)
TargamaT
Nov 21, 2015
 Translators without Borders seeking volunteer Arabic translators to help with refugees in Europe
Henry Dotterer
સાઇટ કર્મચારીઓ
Nov 12, 2015
0
(875)
Henry Dotterer
સાઇટ કર્મચારીઓ
Nov 12, 2015
 أسعار المترجمين في مصر و أفضل و أسواء الشركات    ( 1, 2... 3)
sami ali
Jul 10, 2006
33
(66,790)
pharma-med
Nov 11, 2015
 Which is More Useful?
Amel Abdullah
Aug 13, 2014
2
(1,796)
peter-2015
Oct 22, 2015
 Having trouble translating a sentence - what do you think?
sanstis
Oct 19, 2015
3
(1,133)
Nesrin
Oct 19, 2015
 هل يمكن إدخال عدد كبير من الترجمات لبرنامج ذاكرة ترجمة عند شراءه؟
Ahmed Gad Elrab
Mar 15, 2015
4
(1,492)
Rasha Mohamed
Oct 16, 2015
 كيف اصبح مترجما معتمدا؟
IOMS
Sep 16, 2015
3
(1,201)
Murad AWAD
Sep 22, 2015
 سعر الكلمة في الترجمة
Hind Pagnoux
Sep 15, 2015
2
(1,235)
Hind Pagnoux
Sep 21, 2015
 Your help needed !
0
(1,017)
 How to built a good dictionary with CAT tools
Oum ayoub
Sep 6, 2015
0
(1,032)
Oum ayoub
Sep 6, 2015
 Tunisian Arabic/Hebrew - Help with handwritten letter from the 20s
Grace Shalhoub
Sep 4, 2015
1
(966)
Brittany Jones
Sep 4, 2015
 How do I write "Refugees welcome" in Arabic?
Anna Morvern
Sep 1, 2015
4
(2,344)
નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search
માત્ર નોંધેલા વપરાશકારોને મંચનું ઇ-મેઇલ ટ્રેકીંગ ઉપલબ્ધ છે


Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search